La psicologia perinatal és aquella branca de la psicologia que s’ocupa d’acompanyar els processos emocionals de les dones gestants i en el puerperi, així com també posa el focus en facilitar el vincle afectiu entre la díada mare-nadó.

L’embaràs, el postpart i la criança del nadó són moments vitals de molta ambivalència i vulnerabilitat emocional, i ens solem qüestionar i plantejar moltes coses.

És un moment del cicle vital de la dona en què els canvis hormonals i emocionals ens poden generar un cert trasbals o desequilibri. Es fa necessari posar atenció a totes aquestes emocions que anem sentint en un moment tan delicat i important de la nostra vida, donar-los un lloc, anomenar-les i acompanyar-les. 

Els grups d’acompanyament a l’embaràs, al postpart i la criança són un bon espai on sentir-se recolzada, escoltada, sostinguda. Un espai on pensar i posar en paraules allò que sentim en relació a la maternitat, les vivències, els dubtes, la relació amb una mateixa, amb el nostre nadó i amb els altres, la relació amb el propi cos, etc. Un espai de confiança, lliure de judicis. L’embaràs i el postpart són un bon moment per deixar-se acompanyar per una psicòloga perinatal, per cuidar-se, per mirar cap endins i mimar-se. Perquè l’embaràs, el postpart i la criança es viuen millor quan estàs acompanyada. Perquè per poder cuidar del teu nadó és important que et cuidis tu. 

A partir del setembre al Centre Sana la Julia Blanch t’acompanyarà si ho desitges en aquest moment tan especial, de forma individual o grupal. 

Imparteix: Júlia Blanch

Mare, psicòloga perinatal i infantil