Gaudeix dels beneficis de les teràpies que professionals amb anys d’experiència t’ofereixen per recuperar la teva salut integral.

Les teràpies holístiques són totes aquelles teràpies alternatives en què es busca estimular el poder de sanació natural de l’organisme. En la teràpia holística es considera l’ésser humà com una unitat del cos, ment i esperit, a diferència de la medicina tradicional que s’ocupa únicament de la part física.

En les teràpies holístiques el terapeuta treballa per descobrir i solucionar els problemes i conflictes del pacient portant-ho a un estat d’harmonia, equilibri i salut. Es té en compte l’entorn del pacient, els seus costums i estil de vida.

El diagnòstic holístic és important per aconseguir la salut, ja que contempla l’ésser humà en la seva totalitat i s’ocupa d’avaluar els problemes de connexió energètica entre cos-ment-esperit.

Se li dóna importància a les causes que van provocar la malaltia i no als símptomes. En molts casos, la malaltia o trastorn de salut es deu a factors emocionals i mentals més que físics.

La teràpia holística s’empra majorment com a teràpia complementària alternativa que pot ser de gran ajuda per a moltes situacions sanitàries, i és important dir que no reemplaça a cap tractament mèdic.

Massatge Ayurveda

Ioga Terapèutic

Relaxació quàntica o hipnosi clínica